Tjänster

ATH - din naturliga projektpartner

Vi arbetar tillsammans med våra kunder som projektpartners. Vi samarbetar tillsammans från de första inledande aktiviteterna i projektfasen till genomförande och driftsättning av små och stora investeringsprojekt.

Vi bygger ett team tillsammans med er

För att bli den perfekta projektpartnern bygger vi ett projektteam tillsammans med er. Teamet får därmed en unik mix av kompetens och kunskap för projektets omfattning. Genom att skapa ett gemensamt och unikt projektteam säkerställer vi ett rätt genomfört projekt. Att som kund få vara en del i projektarbetet, och följa med på hela resan till önskat slutmål, skapar en stor trygghet.

Teamet tillsammans med kunden är ofta en mindre grupp som har kontroll över huvuddelen av projektet. Beroende på behov kommer det i olika projektfaser att ske punktinsatser med resurser som har önskad kompetens.

I projektgenomförande fokuserar vi alltid på:

  • Säkerhet, hälsa och miljö.
  • Tekniska lösningar och funktion.
  • Upphandlingar av tjänster och utrustning.
  • Projektplanering tillsammans med daglig operativ drift. Detta ger smidigt och säkert genomförande, samt att driftsättning sker vid önskad tidpunkt.
  • Budget med kostnadseffektiva lösningar.

Specialister på verktygskonstruktion

Vi är specialister på att konstruera olika typer av verktyg för formning och klippning i plåt. Vi erbjuder också produkt- och produktionsanpassade fixturer för tillverknings- och bearbetningsindustrin.