Tjänster

Driftsättning

Byggfasen med byggnader, mekanik, el-instrument osv. avslutas med besiktning av de olika installationerna. Projektet ska säkerställa rätt kvalitet och att det inte finns några säkerhetsrisker med respektive installation.

ATH utför besiktningar samt koordinerar också med önskade kompetenser som 3:e part, KA, myndigheter etc. Därefter kan ATH samordna och detaljplanera driftsättningen av projektets installation. Det genomförs ofta i ett team med drift/produktion, entreprenörer och andra leverantörer.

Att välja ATH vid driftsättning i projekt

3D skanningen, komplett konstruktion och genomtänkt montageledning ger följande fördelar vid driftsättningen:

  • En installation som är kontrollerad och besiktigad innan driftsättning minimerar risken för fel vid uppstart samt att säkerheten äventyras.
  • Risken för onödiga fel, haverier, driftstörningar minimeras.
  • Risken för framtida service och underhållsproblem minimeras.
  • Noggrann uppföljning av driftsättningen med dokumentation av brister och handlingsplan för åtgärder.
  • Noggrann uppföljning av driftsättningen med dokumentation av uppnått resultat.

Se exempel på genomförda projekt