Tjänster

Konstruktion

Utifrån 3D-skanning och projekteringsarbete kan vi arbeta vidare med att skapa 3D-layouter över projektets installation och omfattning. Att visualisera en projektlayout kopplad till verklighet i digital miljö ger oss stora möjligheter att utveckla projektet, samt säkerställa funktion, smidig installation och kostnader.

ATH arbetar i de flesta CAD-programmen såsom Inventor,
Pro Engineer, Catia, AutoCad applikationer etc.

Att välja ATH vid 3D-konstruktioner i projekt

En färdig 3D-konstruktion som med 3D-skanning ger en komplett bild av den slutliga installationen innebär:

  • Lätt för kunden att fatta beslut om rätt val av installation och omfattning.
  • Bra underlag för inköp av material, utrustning och tillverkning. Effektivare inköpsprocess.
  • Tillverkningsritningar som är av hög kvalitet. Mycket av all installation kan förtillverkas i verkstad och installationsarbetet hos kunden blir säkrare och kostnadseffektivare.

Se exempel på genomförda projekt