Tjänster

Projektering

Projektering i industriprojekt kräver en mängd specialkunskaper och förståelse för de särskilda behov som installationen medför, såsom funktion, energieffektivitet, produktionssäkerhet, driftskostnader, miljöpåverkan. Projekteringen är en viktig del av byggprocessen som påverkar projektets framgång och resultat.

 • ATH har en bred erfarenhet inom ett flertal segment så som industri, process samt VA.
 • ATH jobbar nära våra kunder, där vi är en resurs för deras verksamhet.
 • ATH har en platt organisation där samtliga är delaktiga under projektets gång, vilket leder till korta beslutsvägar.
 • ATH har ett brett kontaktnät av specialister inom olika områden som krävs vid ett större projekt.

Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bland annat:

 • Utreda och analysera kundens krav, förutsättningar och mål för projektet.
 • Planera och dimensionera projektets konstruktion, installationer, utrustning och system.
 • Upprätta och samordna tillverkningsunderlag, ritningar, beräkningar, specifikationer och beskrivningar.
 • Genomföra upphandlingar, anbudsförfrågningar och kontraktsförhandlingar med entreprenörer och leverantörer.
 • Leda och övervaka projekteringsarbetet och säkerställa kvalitet, tidplan och budget.
 • Samarbeta med andra projektdeltagare, såsom byggherre, projektledare, arkitekt, ingenjörer, myndigheter och intressenter.
 • Ansvara för att följa lagar, regler, normer och standarder som gäller för industriprojekt.
 • Hantera risker, problem, ändringar och avvikelser som uppstår under projekteringen och genomförandet.
 • Dokumentera och rapportera projekteringens status, resultat och erfarenheter.

Se exempel på genomförda projekt