Tjänster

3D-scanning

Vi omvandlar enkelt din befintliga miljö in till din CAD-miljö!

Att låta oss 3D-scanna er miljö är ett mycket kostnadseffektivt sätt att dokumentera nuläget, och det ger ett perfekt underlag för projektering och konstruktion av kompletterande och nya installationer.

I våra projekt utför vi alltid vid behov en 3D-scanning av området där installationen ska genomföras. Det ger oss en digital 3D-kopia av området och en komplett fotodokumentation. 3D-scanningen ger möjlighet att navigera i lokalen via punktmoln och 360-bilder.

Att välja ATH vid 3D-scanning i projekt

En tidig scanning medför en perfekt dokumentation (ett fingeravtryck) av utgångsläget med mätbara 3D-modeller och ett komplett fotoarkiv:

  • Säkerställer kvaliteten på fortsatt konstruktion och framtida installation.
  • Kostnadsbesparing då antalet platsbesök i fält blir färre.
  • Effektiva videomöte med visualisering och gemensam förståelse.

Se exempel på genomförda projekt