Tjänster

Montageledning

Allt projekteringsarbete och tillverkningsritningar omsätts till verkliga installationer, och i den rollen erbjuder vi montageledning för att säkerställa rätt kvalitet på installationerna. Inte minst ser vi till att arbetet ute på byggarbetsplatsen utförs på ett säkert sätt utan incidenter och olyckor.

Med detaljerad planering, koordinering och kommunikation med entreprenörer kan vi uppnå säkra arbetsplatser där installationer genomförs på ett smidigt vis. I projektens utförandefaser kan ATH leverera BAS P och BAS U tjänster.

Att välja ATH vid montageledning i projekt

En färdig 3D-konstruktion med 3D skanning ger en komplett bild av den slutliga installationen:

  • Lättare för tillverkaren och montageledaren att göra en bra planering av genomförande installation.
  • Kunden kan lättare planera hur installationen påverkar den dagliga driften av verksamheten.
  • Hög kvalitet på riskanalyser och förberedande åtgärder innan start arbete på plats.
  • Detaljplanering av montagegenomförande leder till tidsbesparingar och lägre kostnader.
  • Risken för olyckor och incidenter minimeras.

Se exempel på genomförda projekt